Profil pisma Redakcja Procedura recenzowania Informacje dla Autorów Numery Kontakt i prenumerata
 

LISTA RECENZENTÓW W 2017 ROKU

 • dr hab. Anita Adamczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Artur Adamczyk (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Krzysztof Biegun (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • dr hab. Piotr Broda-Wysocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr Piotr Burgoński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr Agnieszka Cianciara (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk)
 • dr Ewa Cieślik (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Zbigniew Czachór (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Łukasz Donaj (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Hanna Dumała (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. Alexander A. Galushkin (RUDN University)
 • dr hab. Leszek Graniszewski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • dr hab. Jarosław Jańczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Adam Jaskulski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Adam Kirpsza (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Dariusz Kondrakiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Tomasz Kubin (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr hab. Elżbieta Kużelewska (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr Katarzyna Mojska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr Anna Moraczewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Magdalena Musiał-Karg (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Agnieszka Nitszke (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Marian Noga (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Artur Nowak-Far (Szkoła Główna Handlowa)
 • prof. José Luis Orella (Universidad CEU San Pablo de Madrid)
 • dr Joanna Orzechowska-Wacławska (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr Ewelina Panas (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. Iryna Pavlenko (European University, Kyiv)
 • dr Radosław Potorski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr Anna Przybylska (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Beata Przybylska-Maszner (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Marcin Rachwał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Rafał Riedel (Uniwersytet Opolski)
 • dr Remigiusz Rosicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Anna Skolimowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • dr hab. Beata Surmacz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Marcin Szewczyk (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania)
 • dr hab. Adam Szymański (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Olha Zavadska (National University Ostroh Academy)
 • prof. dr hab. Krzysztof Zuba (Uniwersytet Opolski)
 • prof. Ricardo Zugasti Azagra (Univerisdad San Jorge – Zaragoza)

LISTA RECENZENTÓW W 2016 ROKU

 • dr hab. Anita Adamczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Wojciech Adamczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Walenty Baluk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. Francisco Cabezuelo Lorenzo (Universidad Complutense de Madrid)
 • dr Agnieszka Demczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Łukasz Donaj (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Ewa Godlewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Grzegorz Janusz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Jarosław Jańczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Adam Jaskulski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Rafał Kamprowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Adam Kirpsza (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Ireneusz Kraś (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • dr Elżbieta Lesiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Artur Lipiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Natasza Lubik-Reczek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Michał Łuszczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr Marcin Łukaszewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Dariusz Matelski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Wojciech Mojski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr Sylwia Mrozowska (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Magdalena Musiał-Karg (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Jakub Olchowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. José Luis Orella (Universidad CEU San Pablo de Madrid)
 • dr hab. Przemysław Osiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Witold Ostant (Instytut Zachodni)
 • prof. Iryna Pavlenko (European University, Kyiv)
 • dr Konrad Pawłowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr Tomasz Potkański (Collegium Civitas)
 • dr hab. Anna Potyrała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Beata Przybylska-Maszner (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Remigiusz Rosicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Anna Skolimowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • dr Piotr Stankiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • dr hab. Beata Surmacz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr Piotr Swacha (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr Monika Szkarłat (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr Mikołaj Tomaszyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Małgorzata Winiarska-Brodowska (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr Olha Zavadska (National University Ostroh Academy)
   

LISTA RECENZENTÓW W 2015 ROKU

 • dr hab. Anita Adamczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Piotr Burgoński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • prof. Francisco Cabezuelo Lorenzo (Universidad de Valladolid)
 • dr Andrzej Dumała (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Hanna Dumała (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr Rafał Kamprowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Elżbieta Kużelewska (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr Elżbieta Lesiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Artur Lipiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Natasza Lubik-Reczek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Magdalena Musiał-Karg (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Przemysław Osiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Witold Ostant (Instytut Zachodni)
 • prof. Iryna Pavlenko (European University, Kyiv)
 • dr hab. Dorota Piontek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Beata Przybylska-Maszner (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Marcin Rachwał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. Cesáreo Rodríguez Aguilera (Universidad de Barcelona)
 • dr Remigiusz Rosicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • doc. Andriej Rusakowicz (Belarusian State University)
 • prof. Margarita Soler Sánchez (Universitat de Valencia)
 • dr Monika Szkarłat (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr Piotr Tosiek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr Małgorzata Winiarska-Brodowska (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. Ricardo Zugasti Azagra (Univerisdad San Jorge – Zaragoza)

LISTA RECENZENTÓW W 2014 ROKU

 • dr hab. Anita Adamczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Paweł Antkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. Francisco Cabezuelo Lorenzo (Universidad de Valladolid)
 • mgr Iwona Gardoń (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, MAEA)
 • dr Artur Lipiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Beata Przybylska-Maszner (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Magdalena Musiał-Karg (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Anna Potyrała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Marcin Rachwał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Remigiusz Rosicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • doc. Andriej Rusakowicz (Belarusian State University)
 • prof. dr hab. Jędrzej Skrzypczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. Margarita Soler Sánchez (Universitat de Valencia)
 • prof. dr hab. Andrzej Stelmach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Maciej Walkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

LISTA RECENZENTÓW W 2013 ROKU

 • dr hab. Anita Adamczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. Matthieu Chillaud (University of Tartu)
 • prof. Francisco Cabezuelo Lorenzo (Universidad de Valladolid)
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • dr Artur Lipiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Magdalena Musiał-Karg (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Anna Potyrała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 •  dr Beata Przybylska-Maszner (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Marcin Rachwał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Andrzej Stelmach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Maciej Walkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

LISTA RECENZENTÓW W 2012 ROKU

 • prof. Małgorzata Ciesielska (Teesside University Business School)
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
 • dr hab. Janusz Świniarski  (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
 • dr hab. Jerzy Zalewski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • prof. dr hab. Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

LISTA RECENZENTÓW W 2011 ROKU

 • prof. dr hab. Józef Tymanowski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
 • dr hab. Jacek Wojnicki (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)
Szukaj na stronach
PrzegladEuropejski.wdinp.uw.edu.pl
Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions