Profil pisma Redakcja Procedura recenzowania Informacje dla Autorów Numery Kontakt i prenumerata
 

 

Kierując się zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Redakcja wprowadza procedurę recenzowania zgodną z dokumentem Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Warszawa 2011).

 

PODSTAWOWE ZASADY KWALIFIKACJI PUBLIKACJI

1. W kwartalniku publikowane artykuły spełniające określone przez Redakcje kryteria wstępne, w tym m.in. o znacznej wartości merytorycznej, zgodne z profilem pisma.

2. Odrzucane propozycje tekstów niezgodne z wymogami redakcyjnymi dostępnymi na stronie czasopisma.

3. Odrzucane teksty naruszające cudze prawa własności intelektualnej (plagiat), bądź będące autoplagiatem.

4. Pismo nie zamieszcza tekstów publicystycznych.

 

 

Szczegóły dotyczące zasad recenzowania zgłaszanych tekstów zawarto w zakładce: Zasady recenzowania.

 
PrzegladEuropejski.wdinp.uw.edu.pl
Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions