Profil pisma Redakcja Procedura recenzowania Informacje dla Autorów Numery Kontakt i prenumerata

Zachęcamy Czytelników do zapoznania się z artykułami zamieszczonymi w „Przeglądzie Europejskim".

Archiwum numerów (strona anglojęzyczna)


 

Numery z rocznika 2018 i kolejne dostępne są na naszej nowej stronie internetowej!

 


2018 r.

„Przegląd Europejski” nr 2 / 2018

Spis treści

Andrzej ANTOSZEWSKI, Demokracja nieliberalna jako projekt polityczny

Jacek BARCIK, Wielopoziomowy konstytucjonalizm Unii Europejskiej a stosowanie praw podstawowych

Piotr BURGOŃSKI, Konflikt między równością a wolnością religijną w prawie pracy Unii Europejskiej

Elena MAYSTROVICH, Elena KUCHERYAVAYA, Развитие института взаимного признания и исполнения судебных решений в странах Европейского Союза

Anna DOLIWA-KLEPACKA, Uwarunkowania prawne europejskiej inicjatywy obywatelskiej – od pierwotnych założeń do postulowanych zmian

Mieczysława ZDANOWICZ, Europejska inicjatywa obywatelska. Nieefektywnie wykorzystane pokłady społecznej aktywności

Marcin ŁUKASZEWSKI, Pozycja ustrojowa przewodniczącego parlamentu Andory (Syndyka Generalnego) w kontekście zmiany ustrojowej z 1993 r.

Elżbieta KUŻELEWSKA, E-voting w wyborach parlamentarnych w Belgii

Krzysztof SKOTNICKI, Senat Republiki Czeskiej

Adrian GORGOSZ, Kto i z kim? Analiza rozbieżności stanowisk w głosowaniach w Radzie Unii Europejskiej w latach 2009–2014

Fuad JOMMA, Europejska i międzynarodowa reakcja na referendum niepodległościowe w irackim Kurdystanie

Beata PISKORSKA, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowy plan na Europę – co przyniesie rok 2018?”

Karolina PIECH, O (nie)rzetelności inkwizycyjnego procesu karnego w świetle prawa europejskiego

„Przegląd Europejski” nr 1 / 2018

Spis treści

Zbigniew CZACHÓR, Unia Europejska w stanie krytycznym. Nowe sytuacje – nowe konstelacje – nowe orientacje

Marzena CZERNICKA, Realizm i liberalizm w badaniach nad bezpieczeństwem i polityką bezpieczeństwa państwa

Agnieszka K. CIANCIARA, Strategies of the Polish government in the rule of law dispute with the European Commission

Konrad NIKLEWICZ, The rule of law proceedings against Poland: polarising effect of the media coverage

Ewa GODLEWSKA, Ekonomiczne aspekty polityki integracyjnej Austrii wobec imigrantów

Tomasz KUBIN, Wpływ wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej na wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony UE

Marian NOGA, Iwona GULBA, Zapobieganie wystąpieniu kryzysu finansowego według zaleceń organów Unii Europejskiej

Izabela KRAŚNICKA, Filibuster w procedurze powoływania sędziów Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych na przykładzie ostatniej nominacji

Marcin SOKOŁOWSKI, Kryzys migracyjny a relacje Macedonii z Unią Europejską

Iga MAŁOBĘCKA, Magdalena PORZEŻYŃSKA, Ochrona praworządności w Unii Europejskiej – węzłowe problemy

Wojciech RUTKOWSKI, Recenzja książki: Rafał Czachor (2014), Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach: geneza i funkcjonowanie systemów politycznych, Wrocław, 558 stron

Ewa MICHAŁKIEWICZ, Sprawozdanie z debaty „Przyszłość Europy a przyszłość Polski”, 20 października 2017 r.

2017 r.

„Przegląd Europejski” nr 4 / 2017

Spis treści

Anna WIERZCHOWSKA, Unia Europejska w poszukiwaniu równowagi systemowej. Analiza z uwzględnieniem koncepcji resilience

Hawzhen Kamal KHORSHID, Trudne partnerstwo: Turcja – UE. Szanse, aspiracje i bariery

Justyna SIKORA, Jak rozwiązać kryzys zadłużenia publicznego w strefie euro?

Krzysztof TOMASZEWSKI, Pojazdy autonomiczne jako wyzwanie dla polityki transportowej Unii Europejskiej

José Luis ORELLA, Polityka wschodnia Państwa Hiszpańskiego

Agnieszka ROTHERT, Plemię Europa? „Emocjonalny” obraz rzeczywistości

Viktoria SERZHANOVA, Konstytucja niepodległego Naddniestrza z 1991 roku

Ewa STASIAK-JAZUKIEWICZ, Recenzja książki: Marta Jas-Koziarkiewicz (red.) (2017), Informacja w Unii Europejskiej. Jaka i dlaczego?, Warszawa, 233 strony

Olga BOGORODETSKA, Sprawozdanie z konferencji “Migration Crisis as a Challenge for Democracy”, 14 listopada 2017 r.

Noty o autorach

„Przegląd Europejski” nr 3 / 2017

Spis treści

Barbara CURYŁO, Integracja w dezintegracji i dezintegracja w integracji: determinanty mechanizmów integracyjnych w Unii Europejskiej

Piotr TOSIEK, Polska wizja „rekonstytucji” Unii Europejskiej: nowy model integracji zróżnicowanej?

Jan GRZYMSKI, Granice Europy w wyobrażeniach i praktykach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego

Sławomir NIEDŹWIECKI, Unia Europejska w świecie: soft power, hard power, czy może smart power?

Aleksandra SZCZERBA-ZAWADA, Wartości czy interesy? Przyczynek do rozważań o istocie procesów integracji w ramach Unii Europejskiej

Agnieszka VETULANI-CĘGIEL, Nowe procedury konsultacji Komisji Europejskiej jako czynnik niwelujący deficyt demokracji w UE

José Jaime PELÁEZ BERBELL, Rafael de Labra i polityka edukacyjna epoki restauracji Burbonów [Rafael de Labra y la política educativa de la Restauración]

Kamil ŁAWNICZAK, Recenzja książki: Aleksandra Spalińska (2017), Idea Nowego Średniowiecza w procesach (dez)integracji europejskiej, Warszawa, 218 stron

Marcin SOKOŁOWSKI, Recenzja książki: Karolina Kawczyńska (2014), Dezintegracja Jugosławii. Most w Mostarze – symbol dialogu i wojny kultur, Poznań, 143 strony

Noty o autorach

„Przegląd Europejski” nr 2 / 2017

Spis treści

Karolina BOROŃSKA-HRYNIEWIECKA, Efektywność mechanizmów partycypacji obywatelskiej w Unii Europejskiej: aspekty metodologiczne na przykładzie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej

Małgorzata MIZERSKA-WROTKOWSKA, Polityka zagraniczna w hiszpańskiej literaturze przedmiotu – wstęp do badań

Ewa CIEŚLIK, Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w globalnych powiązaniach produkcyjnych: analiza na poziomie krajów i sektorów

Ireneusz KRAŚ, Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego jako nowy organ polityki regulacyjnej

Michał SKORZYCKI, Wspólnotowy wymiar polityki imigracyjnej Unii Europejskiej w obliczu wyzwań związanych ze zwiększonym napływem imigrantów w 2015 r.

Elżbieta KUŻELEWSKA, Referendum konstytucyjne we Włoszech. Jak głosowanie ludowe wpływa na system polityczny państwa?

Aneta SKORUPA-WULCZYŃSKA, Znaczenie kompetencji językowych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

Valentina PRUDSKAYA, Recenzja książki: Konstantin Meshcheryakov, Evgeny Treshchenkov (2014), Integracja euroazjatycka i Rosja (Evrazijskaâ integraciâ i Rossiâ), Sankt-Peterburg, 255 stron.

Łukasz LEWANDOWSKI, Sprawozdanie z debaty studenckiej z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego pt. „Mobilność zawodowa i edukacyjna w Unii Europejskiej – szanse, zagrożenia, perspektywy”

Noty o autorach

„Przegląd Europejski” nr 1 / 2017

Spis treści

Anita ADAMCZYK, Państwa Grupy Wyszehradzkiej wobec kryzysu imigracyjnego w Unii Europejskiej

Radosław POTORSKI, Mechanizm judycyzacji polityki Unii Europejskiej a zjawisko partycypacji publicznej w Polsce

Robert SIUDAK, Unia Europejska wobec problemu proliferacji broni masowego rażenia. Wpływ kryzysu dotyczącego irańskiego programu atomowego na kształtowanie się oraz implementację strategii Wspólnoty

Jadwiga NADOLSKA, Projekt MoreEU i jego realizacja w Polsce

Paweł J. BORKOWSKI, Marta ROJEWSKA, Łukasz ZAMĘCKI, Czyja opowieść o Europie? Wokół problemu akceptacji i legitymizacji projektu europejskiego w oczach młodych obywateli

Marta JAS-KOZIARKIEWICZ, Dobre praktyki w komunikowaniu na temat Unii Europejskiej

Marta WITKOWSKA, Deliberacja jako narzędzie poszukiwania rozwiązań przezwyciężenia kryzysu w Unii Europejskiej

Piotr BURGOŃSKI, Recenzja książki: Sophie Jacquot (2015), Transformations in EU Gender Equality. From Emergence to Dismantling, Basingstoke, 210 stron

Tomasz Grzegorz GROSSE, Recenzja książki: Michał Gierycz (2016), Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej, Warszawa, 616 stron

Wojciech LEWANDOWSKI, Przemysław BISKUP, Sprawozdanie z konferencji „EU Legitimacy in Time of Crisis: How to Overcome the Legitimacy and Democracy Deficit of the EU?”, 20–21 czerwca 2016 r.

Noty o autorach

2016 r.:

„Przegląd Europejski” 4 (42) 2016

Spis treści

Tomasz G. GROSSE, Założenia teorii dezintegracji regionalnej: propozycje dalszych badań

Jacek CZAPUTOWICZ, Globalna strategia UE – koniec Unii Europejskiej jako potęgi normatywnej?

Iaroslav PETRAKOV, Elena KUCHERYAVAYA, Porażka i sukces w procesie integracji: wyjaśnianie wpływu polityk (przypadek unii fiskalnej i energetycznej)

Marta WITKOWSKA, Zastosowanie koncepcji sieci politycznych w badaniu relacji parlamentów narodowych i instytucji Unii Europejskiej

Wojciech LEWANDOWSKI, Polityczny monolog a polityczny dialog w powieściach graficznych

Justyna MIECZNIKOWSKA, Populistyczna narracja Wolnościowej Partii Austrii przed wyborami prezydenckimi w 2016 r.

Radosław KUBICKI, Recenzja książki: Ireneusz Kraś (red.) (2016), Zarządzanie gospodarcze Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku, Warszawa, 241 stron

Noty o autorach

„Przegląd Europejski” 3 (41) 2016

Spis treści

Filip TERESZKIEWICZ, Konstruktywizm jako perspektywa badawcza w wyjaśnianiu zachowań eurosceptyków w Parlamencie Europejskim w obszarze działań zewnętrznych Unii Europejskiej

Jakub LACHERT, Naddniestrze w polityce Unii Europejskiej i Rosji

Marek ŚWISTAK, Fundusze Unii Europejskiej w Polsce: dekada doświadczeń

Magdalena MUSIAŁ-KARG, Brytyjskie i węgierskie referenda z 2016 r. Uwagi o roli instytucji demokracji bezpośredniej w procesie integracji europejskiej

Michał PIECHOWICZ, Nowe media w polityce informacyjnej Komisji Europejskiej

Anna PRZYBYLSKA, O potrzebie jakościowej zmiany w konsultacjach społecznych w mieście

Dobrosława WIKTOR-MACH, Stereotypy w konflikcie między Armenią i Azerbejdżanem o Górski Karabach, w kontekście polityki zagranicznej UE

Małgorzata SMUTEK, Recenzja książki: Marcin F. Gawrycki, Andrzej Szeptycki (2011), Podporządkowanie – niedorozwój – wyobcowanie. Postkolonializm a stosunki międzynarodowe, Warszawa, 284 strony

Izabela WOJTYCZKA, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polityki UE w dobie kryzysu”

Noty o autorach

„Przegląd Europejski” 2 (40) 2016

Spis treści

Ewa BUJWID-KUREK, Aspiracje Republiki Serbii wobec Unii Europejskiejzarys problematyki

Marcin Jan FLOTYŃSKI, Ocena antykryzysowej polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych i wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2005–2014

Adam KIRPSZA, Warunki sukcesu poprawek Parlamentu Europejskiego w zwykłej procedurze ustawodawczej

Iwona MIEDZIŃSKA, Nowe podejście do harmonizacji technicznej w Unii Europejskiej a swoboda przepływu towarów

Wiktoria DOMAGAŁA, Instrumenty polityki równości płci w kontekście sytuacji w Polsce

Zbigniew B. RUDNICKI, Kryzys w Unii Europejskiej a tożsamość europejska

Michał GIERYCZ, Blaski i cienie konstruktywizmu w studiach europejskich. Recenzja książki: Jacek Czaputowicz (red.) (2016), Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, Warszawa, 321 stron

Aleksandra KUŁAGA, Recenzja książki: Barbara Magdalena Dworak (2011), Systemy totalitarne we współczesnej myśli filozoficznej i społecznej, Kraków-Rzeszów-Zamość, 141 stron

Małgorzata SMUTEK, Sprawozdanie z Debaty Europeistyki 18 maja 2016 roku: „TTIP: nowy etap współpracy transatlantyckiej?”

Noty o autorach

„Przegląd Europejski” 1 (39) 2016

Spis treści

Aleksandra KUŁAGA, Wyzwania natury gospodarczej w świetle krytycznych studiów nad bezpieczeństwem

Tomasz Grzegorz GROSSE, Overcoming the crisis in the Economic and Monetary Union

Patryk KOŁODYŃSKI, Paulina DRAB, Prawne regulacje pobierania i transplantacji narządów oraz tkanek w ujęciu europejskiej konwencji bioetycznej

Marek REWIZORSKI, Normatywne podstawy uczestnictwa Unii Europejskiej w G20

Ladislav CABADA, Šárka WAISOVÁ, „Branding Tschechien“. Public Diplomacy und Nation Branding als Instrumente der Außenpolitik

Aleksandra KUSZTAL, Europejski model społeczno-ekonomiczny w dobie kryzysu, w opinii Komisji Konferencji Biskupów (Episkopatów) Wspólnoty Europejskiej (COMECE)

Michał R. WĘSIERSKI, O zachodnioeuropejskim i euroazjatyckim modelu integracji politycznejpróba analizy porównawczej

Marta ROJEWSKA, Recenzja książki: Agnieszka K. Cianciara (2014), Partnerstwo Wschodnie 2009–2014.Geneza, funkcjonowanie, uwarunkowania, Warszawa, 184 strony

Łukasz ZAMĘCKI, Recenzja książki: Tomasz Kamiński (2015), Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin, Łódź, 194 strony

Kamil ŁAWNICZAK, Sprawozdanie z konferencji „Konstruktywizm w studiach europejskich”, 25 lutego 2016 r.

Noty o autorach

2015 r.:

„Przegląd Europejski” 4 (38) 2015

Spis treści

Marta JAS-KOZIARKIEWICZ, Information on demand. Evaluation of the European Union’s information policy done by journalists

Jadwiga NADOLSKA, The European social model – between crisis and system’s adaptability

Monika POBOŻY, Institutional organisation of the European Union in the time of crisis – horizontal division of power and functions

Ewa STASIAK-JAZUKIEWICZ, The image of the EU in Polish magazines. Based on the analysis of the contents of “Polityka”, “Wprost” and “Newsweek” published in 2013

Marta WITKOWSKA, The state of democracy in the European Union in scenarios: federation, empire and Europe à la carte

Łukasz ZAMĘCKI, The crisis of legitimacy of the EU from the perspective of intergovernmentalism

Kamil ŁAWNICZAK, Socialisation and decision-making in the Council of the European Union

Krzysztof ŚLIWIŃSKI, Agata RAKOWSKA, Security threats and risk management: European and Chinese responses to the climate disruption

Piotr BURGOŃSKI, Book review: Terri E. Givens, Rhonda Evans Case (2014), Legislating Equality. The Politics of Antidiscrimination Policy in Europe, Oxford, 159 pages

Noty o autorach

„Przegląd Europejski” 3 (37) 2015

Spis treści

Anna SROKA, Przezwyciężanie kryzysu w procesie integracji europejskiej, poprzez zmiany regulacji dotyczących rozliczalności w podejmowaniu decyzji w UE, w wymiarze makroekonomicznym i fiskalnym

Rafał RIEDEL, Krzysztof ZUBA, EUROsceptycyzmpropozycja konceptualizacji

José Luis Orella MARTÍNEZ, La diplomacia cultural de la España de Franco

Leszek GRANISZEWSKI, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – organ reprezentacji funkcjonalnej czy instytucja fasadowa?

Józef M. FISZER, Kryzys integracji europejskiej czy kryzys Unii Europejskiej? Przesłanki i skutki

Magdalena MUSIAŁ-KARG, Elżbieta LESIEWICZ, Brytyjskie i greckie referenda a groźba Brexitu i Grexitu

Tomasz WOŹNICKI, Współpraca międzyparlamentarna w świetle art. 13. Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej

Jacek CZAPUTOWICZ, Czym jest suwerenność? – odpowiedź polemistom

Michał SZCZEGIELNIAK, Report from the international conference “International Relations and European studies in Poland – current state and prospects for development”

Noty o autorach

„Przegląd Europejski” 2 (36) 2015

Spis treści

Jarosław Filip CZUB, Przezwyciężanie kryzysu poprzez poszerzanie zakresu przedmiotowego udziału grup biznesu w podejmowaniu i realizacji decyzji w UE

Marta JAS-KOZIARKIEWICZ, Prawne i instytucjonalne podstawy polityki informacyjnej Unii Europejskiej

Wojciech LEWANDOWSKI, Kto jedzie na gapę? Napięcie aksjologiczne pomiędzy solidaryzmem a neoliberalizmem w Unii Europejskiej doby kryzysu

Renata MIEŃKOWSKA-NORKIENE, Implementacja polityk unijnych w Polsce i pozostałych krajach członkowskich, z perspektywy kryzysu w UE

Jolanta SZYMAŃSKA, Struktura organizacyjna instytucji unijnychanaliza efektywności w dobie kryzysu

Maciej HERBUT, Wpływ europeizacji na relacje cywilno-wojskowe w Turcji za rządów partii AKP

Dominik SZCZEPAŃSKI, Recenzja książki: Jacek Wojnicki (2014), Partie socjaldemokratyczne w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa, 217 stron

Noty o autorach

„Przegląd Europejski” 1 (35) 2015

Spis treści

Tomasz Grzegorz GROSSE, Kryzys innowacyjności w Europie

Krzysztof SZEWIOR, Wyznaczniki kryzysu społecznego w Europie

Marta WITKOWSKA, Przezwyciężanie kryzysu w procesie integracji europejskiej poprzez zmiany regulacji dotyczących udziału obywateli UE w podejmowaniu i realizacji decyzji

Justyna MIECZNIKOWSKA, Kryzys modernizacyjny a działania Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczo-społecznego

Małgorzata MIZERSKA-WROTKOWSKA, Dylematy unijnej polityki sąsiedztwa oraz wyzwania dla polityki zewnętrznej UE na Bliskim Wschodzie, Afryce Północnej i Ameryce Łacińskiej

Tomasz WOŹNICKI, Semestr europejski w Sejmie RP. Aspekty instytucjonalne i prawne

Małgorzata SMUTEK, Sprawozdanie z debaty europeistyki pt. Polityka zagraniczna UE w dobie kryzysów

Kamil GIEMZA, Recenzja książki Nina Drejerska (red.) (2014), Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej, Warszawa, 195 stron

Noty o autorach

2014 r.:

„Przegląd Europejski” 4 (34) 2014

Spis treści

Tomasz KOWNACKI, Kryzys legitymizacji Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywistycznej

Kamil ŁAWNICZAK, Dezintegracja, konsolidacja czy status quo? Kryzys modernizacji w Unii Europejskiej a poszukiwanie nowego paradygmatu integracji

Anna WIERZCHOWSKA, Wpływ uwarunkowań systemu politycznego UE na charakter zmiany w procesie integracji europejskiej

Michał SKORZYCKI, Polityczny wymiar relacji między Unią Europejską a Państwem Izrael

Josep Mª RENIU VILAMALA, Una interpretación espacial de la formación de gobiernos minoritarios en España

Rafał ULATOWSKI, Außenpolitik Deutschlands aus der Perspektive der Geo-Ökonomie

Jacek CZAPUTOWICZ, Recenzja książki: Anna Skolimowska (2013), Konstruktywizm w studiach europejskich, 336 stron

Noty o autorach

„Przegląd Europejski” 3 (33) 2014

Spis treści

Konstanty Adam WOJTASZCZYK, Jadwiga NADOLSKA, Jarosław CZUB, „Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania” – wprowadzenie do problematyki badań

Tomasz Grzegorz GROSSE, Kryzys demokracji w Europie

Anna SKOLIMOWSKA, Uwarunkowania kryzysu tożsamości Unii Europejskiej w zakresie polityki zewnętrznej

Jiří KOUBEK, The ODS from Klaus to Nečas: British inspirations as a matter of identity, ideology and image

Marta WIDY-BEHIESSE, Współczesna kultura arabsko-muzułmańska w Europie – wybrane aspekty

Małgorzata SMUTEK, Madame Europe czy dziewczynka do bicia – prasa europejska o wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton

Małgorzata MIZERSKA-WROTKOWSKA, Recenzja książki: Dariusz Milczarek, Artur Adamczyk, Kamil Zajączkowski (2014, red.), Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe, 767 stron

Magdalena OGRODNIK, Sprawozdanie z czwartego seminarium z serii „Debaty Europeistyki”

Noty o autorach

„Przegląd Europejski” 2 (32) 2014

Spis treści

SWACHA Piotr, Zastosowanie analizy sieci społecznych w badaniach elit parlamentarnych (na przykładzie eurodeputowanych z Polski)

STANKIEWICZ Wojciech, Stosunki Unii Europejskiej z Republiką Indii

ROJEWSKA Marta, Geneza Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych – główne koncepcje i debata od uchwalenia traktatu z Lizbony do zakończenia procesu prawodawczego (listopad 2010 r.)

GARLICKI Marek, The differences between American and European approaches to security policy after the Cold War

CZUBALA Marcin, Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020. Wyzwanie dla Europy

KUŁAGA Aleksandra, Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej

DYLUS Aniela, Recenzja książki: Tomasz Kownacki (2014), Legitymizowanie systemu politycznego Unii Europejskiej, Warszawa, 360 stron

Noty o autorach

„Przegląd Europejski” 1 (31) 2014

Spis treści

Michał Wieloński, Kluczowe problemy prawne projektu dyrektywy w sprawie udzielania koncesji

Ewa Prejs, Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie National Grid Indus BV – złote runo czy puszka Pandory?

Monika Poboży, Obywatelstwo i obywatelskość w Unii Europejskiej

Marek Brylonek, Bieżące trendy wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej

Anita Kołsut-Markowska, Instytucjonalne reprezentacje głównych wyznań religijnych w Unii Europejskiej

Beata Słupek, Public opinion attitudes towards the European Union and its future in the United Kingdom. Study based on the results of Eurobarometer surveys in the UK and Poland

Barbara Jastrzębska, Recenzja książki „Constructing Identities in Europe. German and Russian Perspectives”, red. Reinhard Krumm, Sergei Medwedew, Hans-Henning Schröder, NOMOS Verlagsgesellschaft Baden- Baden, Stiftung Wissenschaft und Politik 2012, 66 tom cyklu „Polityka międzynarodowa i bezpieczeństwo”

Julita Karwacka, Sprawozdanie z ogólnopolskiego seminarium naukowego pt.: Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa 20 stycznia 2014 r.

Szukaj na stronach
PrzegladEuropejski.wdinp.uw.edu.pl
Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions