Profil pisma Redakcja Procedura recenzowania Informacje dla Autorów Numery Kontakt i prenumerata
 

 

ZAPORA GHOSTWRITING I GUEST AUTHORSHIP

Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości pisma oraz w celu zapewnienia rzetelności naukowej Redakcja „Przeglądu Europejskiego” w 2012 roku wprowadziła procedurę mającą przeciwdziałać nielegalnym praktykom, do których zalicza się ghostwriting i guest authorship.

Autorzy tekstów nadsyłanych do „Przeglądu Europejskiego” zobowiązani do złożenia oświadczenia o udzieleniu licencji na wykorzystanie praw autorskich. W oświadczeniu zawarta jest także deklaracja dotycząca ghostwriting i guest authorship.

Autor zaświadcza w nim, posiada prawa autorskie do nadesłanego tekstu, wskazuje również udział osób trzecich w jego powstaniu, w tym imiennie współautorów, a także źródła finansowania, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów - w przypadku, gdy tekst jest efektem projektu badawczego.

Podpisane oświadczenie Autor przesyła do redakcji wraz z tekstem artykułu.

Brak złożenia oświadczenia uniemożliwia publikację artykułu w „Przeglądzie Europejskim”.

 

 

ARTYKUŁY PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE SPRAWDZANE POD WZGLĘDEM ORYGINALNOŚCI DZIEŁA

WYKRYTE PRZYPADKI NARUSZENIA ZASAD RZETELNOŚCI NAUKOWEJ BĘDĄ PRZEZ REDAKCJE UJAWNIANE, A INFORMACJE O NICH PRZEKAZYWANE INSTYTUCJOM ZATRUDNIAJĄCYM AUTORA CZY TOWARZYSTWOM NAUKOWYM.

 

 

 
Szukaj na stronach
PrzegladEuropejski.wdinp.uw.edu.pl
Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions