Profil pisma Redakcja Procedura recenzowania Informacje dla Autorów Numery Kontakt i prenumerata

 

„Przegląd Europejski” jest czasopismem naukowym ukazującym się od 2000 r. Mając na uwadze potrzeby czytelników od stycznia 2013 roku redakcja zdecydowała się na zmianę częstotliwości jego ukazywania na kwartalną.

 

W kwartalniku publikowane zarówno artykuły prezentujące paradygmaty teoretyczne i podejście metodologiczne użyteczne dla studiów europejskich, jak i artykuły naukowe podejmujące szeroko rozumianą tematykę europejską.

 

Od 2013 r. w „Przeglądzie Europejskim” wyodrębnione cztery działy:

 • Teoria i metodologia studiów europejskich;
   
 • Prawo, instytucje i polityki Unii Europejskiej;
   
 • Historia, kultura i społeczeństwa europejskie;
   
 • Impresje europejskie, gdzie publikowane recenzje, noty, sprawozdania i prace studentów.
   

 

 Redaktor naczelny

Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk   

Szukaj na stronach
PrzegladEuropejski.wdinp.uw.edu.pl
Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions